Vyriausybės atstovo reikalavimai

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ADMINISTRACINĖS NAŠTOS MAŽINIMO ĮSTATYMO 7 STRAIPSNIO 2 DALIES ĮGYVENDINIMO

DĖL BENDRŲJŲ REIKALAVIMŲ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ INTERNETO SVETAINĖMS APRAŠO 3 PUNKTO VYKDYMO

DĖL VAIKO GLOBOS (RŪPYBOS) ORGANIZAVIMO

DĖL VAIKO GLOBOS (RŪPYBOS) ORGANIZAVIMO

DĖL TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANO PAKEITIMO

DĖL VAIKO GLOBOS (RŪPYBOS) ORGANIZAVIMO

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ KODEKSO 12 STRAIPSNIO 2 DALIES NUOSTATOS VYKDYMO

DĖL KOMPLEKSINIŲ TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTŲ SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITOS PASKELBIMO

DĖL MERO POTVARKIO Nr. M1-21 „DĖL TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VADOVŲ PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTŲ NUSTATYMO“ PANAIKINIMO IR DARBO APMOKĖJIMOS SISTEMOS NUSTATYMO

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ADMINISTRACINĖS NAŠTOS MAŽINIMO ĮSTATYMO 7 STRAIPSNIO 2 DALIES ĮGYVENDINIMO

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO ĮSTATYMO 5 STRAIPSNIO 2 DALIES ĮGYVENDINIMO

DĖL KAPINIŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ 23 IR 32 PUNKTŲ VYKDYMO

DĖL TRIUKŠMO, KYLANČIO ATLIEKANT STATYBOS DARBUS GYVENAMOSIOSE PATALPOSE IR GYVENAMOSIOSE TERITORIJOSE, KONTROLĖS VYKDYMO TVARKOS APRAŠO 7 PUNKTO VYKDYMO

DĖL TRIUKŠMO, KYLANČIO ATLIEKANT STATYBOS DARBUS GYVENAMOSIOSE PATALPOSE IR GYVENAMOSIOSE TERITORIJOSE, KONTROLĖS VYKDYMO TVARKOS APRAŠO 7 PUNKTO VYKDYMO

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIETOS SAVIVALDOS ĮSTATYMO 35 STRAIPSNIO 7 DALIES ĮGYVENDINIMO

DĖL SENIŪNAIČIŲ SUEIGOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIETOS SAVIVALDOS ĮSTATYMO 4 STRAIPSNIO 15 PUNKTO ĮGYVENDINIMO

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIETOS SAVIVALDOS ĮSTATYMO 4 STRAIPSNIO 15 PUNKTO ĮGYVENDINIMO

DĖL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS SUDĖTIES ATNAUJINIMO

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO ĮSTATYMO 5 STRAIPSNIO 2 DALIES ĮGYVENDINIMO

DĖL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS

 

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIETOS SAVIVALDOS ĮSTATYMO 14 STRAIPSNIO 4 DALIES 8 PUNKTO IR 16 STRAIPSNIO 2 DALIES 7 PUNKTO ĮGYVENDINIMO

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIETOS SAVIVALDOS ĮSTATYMO 20 STRAIPSNIO NUOSTATŲ VYKDYMO

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISĖKŪROS PAGRINDŲ ĮSTATYMO 6 STRAIPSNIO 2 DALIES 16 PUNKTO NUOSTATOS VYKDYMO

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISĖKŪROS PAGRINDŲ ĮSTATYMO 6 STRAIPSNIO 2 DALIES 16 PUNKTO NUOSTATOS VYKDYMO

DĖL RIETAVO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ KLASIŲ KOMPLEKTŲ IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ SKAIČIAUS 2016-2017 MOKSLO METAIS PATIKSLINIMO

DĖL KLASIŲ KOMPLEKTŲ IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ SKAIČIAUS 2016-2017 MOKSLO METAMS PATIKSLINIMO

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS CIVILINIO KODEKSO 2.101 STRAIPSNIO 1 DALIES ĮGYVENDINIMO – NEVEIKSNIŲ ASMENŲ BŪKLĖS PERŽIŪRĖJIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR ŠIOS KOMISIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS CIVILINIO KODEKSO 2.101 STRAIPSNIO 1 DALIES ĮGYVENDINIMO – NEVEIKSNIŲ ASMENŲ BŪKLĖS PERŽIŪRĖJIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR ŠIOS KOMISIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

DĖL RIETAVO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS 2016 – 2020 METŲ BENDROJO PLANO TVIRTINIMO

DĖL PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS 2016 – 2020 METŲ BENDROJO PLANO TVIRTINIMO

DĖL SAVIVALDYBĖS INTERNETINĖS SVETAINĖS ATITIKTIES TEISĖS AKTAMS

DĖL BENDRŲJŲ REIKALAVIMŲ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ INTERNETO SVETAINĖMS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO

DĖL MOKYMOSI PAGAL NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI PROGRAMAS FINANSAVIMO METODIKOS 4 PUNKTO VYKDYMO

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI ĮSTATYMO 8 STRAIPSNIO 2 DALIES BEI 17 STRAIPSNIO 2 DALIES 2 PUNKTO ĮGYVENDINIMO

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIETOS SAVIVALDOS ĮSTATYMO IR TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO NUOSTATŲ LAIKYMOSI

DĖL IŠORINĖS REKLAMOS ĮRENGIMO TAISYKLIŲ 14.4. PAPUNKČIO VYKDYMO

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-04-10