2016 metai

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIETOS SAVIVALDOS ĮSTATYMO 14 STRAIPSNIO 4 DALIES 8 PUNKTO IR 16 STRAIPSNIO 2 DALIES 7 PUNKTO ĮGYVENDINIMO

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIETOS SAVIVALDOS ĮSTATYMO 20 STRAIPSNIO NUOSTATŲ VYKDYMO

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISĖKŪROS PAGRINDŲ ĮSTATYMO 6 STRAIPSNIO 2 DALIES 16 PUNKTO NUOSTATOS VYKDYMO

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISĖKŪROS PAGRINDŲ ĮSTATYMO 6 STRAIPSNIO 2 DALIES 16 PUNKTO NUOSTATOS VYKDYMO

DĖL RIETAVO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ KLASIŲ KOMPLEKTŲ IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ SKAIČIAUS 2016-2017 MOKSLO METAIS PATIKSLINIMO

DĖL KLASIŲ KOMPLEKTŲ IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ SKAIČIAUS 2016-2017 MOKSLO METAMS PATIKSLINIMO

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS CIVILINIO KODEKSO 2.101 STRAIPSNIO 1 DALIES ĮGYVENDINIMO – NEVEIKSNIŲ ASMENŲ BŪKLĖS PERŽIŪRĖJIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR ŠIOS KOMISIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS CIVILINIO KODEKSO 2.101 STRAIPSNIO 1 DALIES ĮGYVENDINIMO – NEVEIKSNIŲ ASMENŲ BŪKLĖS PERŽIŪRĖJIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR ŠIOS KOMISIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

DĖL RIETAVO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS 2016 – 2020 METŲ BENDROJO PLANO TVIRTINIMO

DĖL PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS 2016 – 2020 METŲ BENDROJO PLANO TVIRTINIMO

DĖL SAVIVALDYBĖS INTERNETINĖS SVETAINĖS ATITIKTIES TEISĖS AKTAMS

DĖL BENDRŲJŲ REIKALAVIMŲ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ INTERNETO SVETAINĖMS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO

DĖL MOKYMOSI PAGAL NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI PROGRAMAS FINANSAVIMO METODIKOS 4 PUNKTO VYKDYMO

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI ĮSTATYMO 8 STRAIPSNIO 2 DALIES BEI 17 STRAIPSNIO 2 DALIES 2 PUNKTO ĮGYVENDINIMO

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIETOS SAVIVALDOS ĮSTATYMO IR TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO NUOSTATŲ LAIKYMOSI

DĖL IŠORINĖS REKLAMOS ĮRENGIMO TAISYKLIŲ 14.4. PAPUNKČIO VYKDYMO

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-09-28