2017 metai

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ADMINISTRACINĖS NAŠTOS MAŽINIMO ĮSTATYMO 7 STRAIPSNIO 2 DALIES ĮGYVENDINIMO

DĖL BENDRŲJŲ REIKALAVIMŲ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ INTERNETO SVETAINĖMS APRAŠO 3 PUNKTO VYKDYMO

DĖL VAIKO GLOBOS (RŪPYBOS) ORGANIZAVIMO

DĖL VAIKO GLOBOS (RŪPYBOS) ORGANIZAVIMO

DĖL TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANO PAKEITIMO

DĖL VAIKO GLOBOS (RŪPYBOS) ORGANIZAVIMO

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ KODEKSO 12 STRAIPSNIO 2 DALIES NUOSTATOS VYKDYMO

DĖL KOMPLEKSINIŲ TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTŲ SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITOS PASKELBIMO

DĖL MERO POTVARKIO Nr. M1-21 „DĖL TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VADOVŲ PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTŲ NUSTATYMO“ PANAIKINIMO IR DARBO APMOKĖJIMOS SISTEMOS NUSTATYMO

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ADMINISTRACINĖS NAŠTOS MAŽINIMO ĮSTATYMO 7 STRAIPSNIO 2 DALIES ĮGYVENDINIMO

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO ĮSTATYMO 5 STRAIPSNIO 2 DALIES ĮGYVENDINIMO

DĖL KAPINIŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ 23 IR 32 PUNKTŲ VYKDYMO

DĖL TRIUKŠMO, KYLANČIO ATLIEKANT STATYBOS DARBUS GYVENAMOSIOSE PATALPOSE IR GYVENAMOSIOSE TERITORIJOSE, KONTROLĖS VYKDYMO TVARKOS APRAŠO 7 PUNKTO VYKDYMO

DĖL TRIUKŠMO, KYLANČIO ATLIEKANT STATYBOS DARBUS GYVENAMOSIOSE PATALPOSE IR GYVENAMOSIOSE TERITORIJOSE, KONTROLĖS VYKDYMO TVARKOS APRAŠO 7 PUNKTO VYKDYMO

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIETOS SAVIVALDOS ĮSTATYMO 35 STRAIPSNIO 7 DALIES ĮGYVENDINIMO

DĖL SENIŪNAIČIŲ SUEIGOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIETOS SAVIVALDOS ĮSTATYMO 4 STRAIPSNIO 15 PUNKTO ĮGYVENDINIMO

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIETOS SAVIVALDOS ĮSTATYMO 4 STRAIPSNIO 15 PUNKTO ĮGYVENDINIMO

DĖL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS SUDĖTIES ATNAUJINIMO

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO ĮSTATYMO 5 STRAIPSNIO 2 DALIES ĮGYVENDINIMO

DĖL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-09-28