Vyriausybės atstovo teikimai

DĖL JURIDINIO IR PERSONALO ADMINISTRAVIMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMO PAKEITIMO ARBA PANAIKINIMO

DĖL IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ DIREKTORIŲ PAREIGYBIŲ APRAŠYMŲ 5.1., 5.2. PAPUNKČIŲ PAKEITIMO IR PAREIGYBIŲ APRAŠYMŲ PAPILDYMO

DĖL MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2017 M. KOVO 6 D. ĮSAKYMO NR. A1-388 PANAIKINIMO ARBA PAKEITIMO  

DĖL BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDRIJŲ VALDYMO ORGANŲ, JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARTIMI ĮGALIOTŲ ASMENŲ IR SAVIVALDYBĖS VYKDOMOSIOS INSTITUCIJOS PASKIRTŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIŲ VEIKLOS PRIEŽIŪROS IR KONTROLĖS TAISYKLIŲ PAKEITIMO

DĖL RIETAVO SAVIVALDYBĖS BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDRIJŲ VALDYMO ORGANŲ, JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARTIMI ĮGALIOTŲ ASMENŲ IR SAVIVALDYBĖS VYKDOMOSIOS INSTITUCIJOS PASKIRTŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIŲ VEIKLOS, SUSIJUSIOS SU ĮSTATYMŲ IR KITŲ TEISĖS AKTŲ JIEMS PRISKIRTŲ FUNKCIJŲ VYKDYMU,  PRIEŽIŪROS IR KONTROLĖS TAISYKLIŲ PAKEITIMO

DĖL RIETAVO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ESANČIŲ KAPINIŲ TVARKYMO, LEIDIMO LAIDOTI RIETAVO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ESANČIŲ KAPINIŲ NEPRIŽIŪRIMOSE KAPAVIETĖSE IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO IR RIETAVO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ESANČIŲ KAPINIŲ PRIŽIŪRĖTOJO KAUPIAMŲ DUOMENŲ TVARKYMO SĄLYGŲ APRAŠO PAKEITIMO

DĖL TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. RUGSĖJO 29 D. NR. T1-229 SPRENDIMU „DĖL ŽMONIŲ PALAIKŲ LAIDOJIMO TVARKĄ TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE REGLAMENTUOJANČIŲ TEISĖS AKTŲ PATVIRTINIMO“ PATVIRTINTŲ TAISYKLIŲ IR APRAŠŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO

DĖL MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ESANČIŲ KAPINIŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ, APRAŠŲ, SUSIJUSIŲ SU KAPINIŲ TVARKYMU, PRIEŽIŪRA IR LAIDOJIMU JOSE PAKEITIMO

DĖL RIETAVO SAVIVALDYBĖS ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS IR PRIEŽIŪROS TAISYKLIŲ PAKEITIMO

DĖL PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ŽELDINIŲ APSAUGOS, PRIEŽIŪROS IR TVARKYMO TAISYKLIŲ PAKEITIMO

DĖL SAUGOTINŲ MEDŽIŲ IR KRŪMŲ KIRTIMO, PERSODINIMO AR KITOKIO PAŠALINIMO ATVEJŲ, ŠIŲ DARBŲ VYKDYMO IR LEIDIMŲ ŠIEMS DARBAMS IŠDAVIMO, MEDŽIŲ IR KRŪMŲ VERTĖS ATLYGINIMO TVARKOS PATVIRTINIMO PAKEITIMO

DĖL MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 1995 M. BALANDŽIO MĖN. 13 D. SPRENDIMO NR. 11 „DĖL MAŽEIKIŲ SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS SUSKIRSTYMO Į SENIŪNIJAS IR JŲ RIBŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO

DĖL GYVENAMOSIOS VIETOVĖS BENDRUOMENĖS ATSTOVO-SENIŪNAIČIO-RINKIMŲ TVARKOS APRAŠO PANAIKINIMO

DĖL RIETAVO SAVIVALDYBĖS SENIŪNAIČIŲ RINKIMŲ TVARKOS APRAŠO PANAIKINIMO

DĖL PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO PAKEITIMO

DĖL TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SENIŪNAIČIŲ RINKIMŲ ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PANAIKINIMO

DĖL RIETAVO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO PAKEITIMO

DĖL TRIUKŠMO PREVENCIJOS TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSE VIETOSE TAISYKLIŲ PAKEITIMO  

DĖL DARBO UŽMOKESČIO TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOJE SKAIČIAVIMO IR MOKĖJIMO TVARKOS PAKEITIMO  

DĖL TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO PAKEITIMO

DĖL MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO PAKEITIMO

DĖL TRIUKŠMO PREVENCIJOS RIETAVO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOSE VIETOSE TAISYKLIŲ PAKEITIMO  

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-02-08